Thursday, January 31, 2013

Penggnaan pangkat ATM perlu di kawal

Di dalam pengetahuan saya, sebagai seorang pegawai  Tentera Darat Malaysia yang telah mendapat tauliah sebagai seorang pegawai tentera daripada Yang Di Pertuan Agong, dan telah bersara, tidak ada mana-mana negara selain daripada Malaysia yang membenarkan penggunaaan pangkat Angkatan Tentera mereka selain dari penggunaannya oleh Angkatan Tentera negara masing-masing itu sendiri.

Saya telah menghubungi kawan-kawan saya, pegawai-pegawai tentera yang masih berkhidmat dan juga yang telah bersara di Singapura, Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, UK, India dan Pakistan, dan mereka telah mengatakan apa yang saya kata di atas itu adalah betul dan tepat sekali.
Apakah perasaannya agaknya apabila seseorang itu yang tidak ada hak, kelayakkan, pengalaman dan tidak terlatih sebagai seorang pegawai tentera apabila mereka memakai pakaian seragam ala tentera dan pangkat ATM seperti Mejar Jeneral, Leftenan Jeneral ataupun Jeneral, misalnya, dan meletakkan  dua, tiga ataupun empat bintang di atas bahu pakaian seragam yang mereka pakai lengkap dengan beretnya atau topinya (cap) sekali?
Adakah yang si pemakai itu tahu atau sedar apakah implikasinya atau tugas dan tanggungjawab pegawai-pegawai tentera yang berpangkat  Mejar Jeneral, Leftenan Jeneral ataupun Jeneral?
Kebelakangan ini, di dalam negara kita ini, ada dilihat ramai orang-orang awam preman diberi pangkat oleh beberapa orang seperti menteri atau ketua jabatan kerajaan yang besar kemungkinannya tidak ada kuasa ataupun hak untuk memberikan pangkat-pangkat tersebut kepada orang orang awam yang mereka lantik sebagai pegawai di dalam pertubuhan awam seperti RELA, misalnya.
Baru-baru ini, presiden persatuan orang –orang yang terlibat di dalam industri hiburan pun, termasuk pelawak dan badut di antara ahli-ahli mereka, telah diberi pangkat Leftenan Kol onel (RELA) oleh seorang menteri.  Persatuan tersebut itu pula tidak ada terlibat langsung di dalam pertahanan ataupun menjaga keselamatan negara. Apakah kriteria yang digunakan untuk dia diberikan pangkat tersebut?
Setahu saya, hanya Yang Di Pertuan Agong sahaja yang ada hak dan kuasa untuk memberi tauliah kepada sesiapa yang layak untuk ditauliahkan sebagai seorang pegawai tentera dan memakai pangkat pegawai ATM samaada di dalam Tentera Darat, Tentera Laut ataupun Tentera Udara.
Adakah hak dan kuasa Yang Di Pertuan Agong itu telah dilucutkan dan penjawat awam seperti menteri dan ketua-ketua jabatan kerajaan sudah diberi kuasa untuk memberi pangkat kepada orang awam preman yang terpilih?
Kita ada Maktab Tentera Di Raja Malaysia yang melatih orang-orang muda yang layak, lelaki atau pun wanita, untuk menjadi pegawai tentera. Mereka akan ditauliahkan sebagai Leftenen Muda oleh Yang Di Pertuan Agong setelah mereka berjaya menamatkan latihan pegawai kadet dan mereka akan dihantar untuk bertugas di beberapa unit di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Ada juga di antara mereka yang dihantar untuk dilatih di kolej tentera di beberapa buah negara lain seperti  Singapura, Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, UK, India dan Pakistan. Mereka ini akan menerima tauliah mereka sebagai sebagai Leftenen Muda oleh ketua-ketua negara di mana mereka dilatih setelah mereka berjaya menamatkan latihan pegawai kadet mereka.
Semua pegawai AngkatanTentera Malaysia dimestikan mengangkat sumpah taat setia kepada Raja dan Negara sebelum menerima tauliah mereka sebagai pegawai Angkatan Tentera Malaysia.
Di dalam kerjaya kami sebagai pegawai tentera setelah ditauliahkan kami akan menjalankan latihan lanjutan, menghadiri kursus teori dan praktikal, perlu lulus beberapa peperiksaan professional sebagai pegawai tentera di beberapa peringkat sebelum kami dinaikkan ke pangkat lebih tinggi lagi seperti Leftenen, Kapten, Mejar dan seterusnya dan mereka akan diberi tugas dan tanggungjawab yang setaraf dengan pangkat yang mereka sandang. Lebih tinggi pangkatnya kurang pula penyandangnya.
Di dalam Angkatan Tentera Malaysia, hanya ada empat pegawai sahaja yang memegang pangkat tertinggi empat bintang iaitu Jeneral. Mereka adalah  Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Laut dan Panglima Tentera Udara.
Pangkat yang tertinngi sekali ialah pangkat Field Marshall (lima bintang) dan hanya Yang Di Pertuan Agong sahaja yang boleh memegang pangkat ini.
Semua pegawai dan anggota tentera samaada mereka berpangkat ataupun yang tidak berpangkat tahu akan tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing. Mereka tahu kedudukan mereka samada mereka berada didalam sebuah seksyen, platun,  kompeni, battalion, brigade, divisyen dan seterusnya.
Akta Kor Sukarelawan Malaysia 2012 (Akta Rela) dikuatkuasakan pada 22hb Jun 2012. Walaubagaimanapun, sebagai pegawai atau anggota sukarelawan RELA, mereka bukanlah pegawai atau anggota tentera tetapi di dalam schedule (Section22) Akta Rela, pegawai dan anggota RELA menggunakan pangkat yang sama dengan pangkat yang digunakan di dalam Angkatan Tentera Malaysia daripada pangkat Mejar kepada Jeneral untuk pegawai dan daripada prebet hingga ke Kapten untuk yang bukan pegawai. Insignia dan bentuk pangkat yang mereka gunakan adalah serupa dengan apa yang digunakan di dalam Angkatan Tentera Malaysia.
Pegawai dan anggota RELA memakai pakaian seragam ala tentera lengkap dengan beret dan boleh di lihat dimana-mana di seluruh negara; mengawal terafik di dalam majlis kahwin,di kompleks beli belah, pasar, pasar malam, hospital, sekolah, dlll., misalnya. Kehadiran mereka di rata-rata tempat boleh menimbulkan syak wasangka dan memberikan satu pandangan yang negatif kepada pelancung ataupun pelawat-pelawat yang datang dari luar negara yang mungkin beranggapan dengan adanya ‘anggota-anggota tentera’ di serata tempat ianya boleh menimbulkan soalan-soalan tentang keadaan keselamatan negara kita .
Kami, pegawai dan anggota tentera yang telah bersara dan juga yang masih berkhidmat, tidak tahu apakah rasionalnya pegawai atau anggota RELA menggunakan pangkat yang sama dengan pangkat-pangkat yang digunakan pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan siapakah yang meluluskan penggunaannya. Adakah orang yang meluluskannya itu ada kuasa mutlak untuk meluluskannya dan siapakah atau melalui Akta apakah kuasa itu diperolehinya?

Saya juga musykil samaada penubuhan RELA dibincang dengan KEMENTAH dan Kementerian Dalam Negeri atau tidak.

Akta Rela 2012 seperti mengambil ringan malah mempermain-mainkan pangkat-pangkat yang digunakan secara tradisinya oleh pegawai-pegawai dan anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia.
Pegawai-pegawai dan anggota-anggota RELA boleh mengunakan insignia dan pangkat untuk membeza dan mengenal taraf mereka masing-masing tetapi mereka tidak seharusnya menggunakan pangkat yang sama dengan pangkat-pangkat yang digunakan oleh pegawai-pegawai dan anggota -anggota Angkatan Tentera Malaysia.
Pangkat-pangkat yang digunakan oleh pegawai-pegawai dan anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia sudah menjadi hak mutlak dan tradisi Angkatan Tentera Malaysia sejak sekian lama dan tidak boleh digunakan oleh lain-lain pertubuhan samaada pertubuhan kerajaan ataupun swasta.
Pakaian seragam tentera, insignia dan pangkat-pangkat yang digunakan oleh pegawai-pegawai dan anggota -anggota Angkatan Tentera Malaysia adalah hanya untuk kegunaan pegawai-pegawai dan anggota -anggota Angkatan Tentera Malaysia sahaja.
Di dalam satu majlis perkahwinan seorang artis lelaki tempatan yang diadakan secara besar-besaran baru-baru ini, pengantin lelaki dengan gahnya memakai pakaian seragam kera’ian ala tentera (ceremonial dress) lengkap dengan dua bintang di bahunya seperti seorang yang berpangkat Mejar Jeneral. Iajuga diiringi enam orang yang memakai pakaian seragam kera’ian seperti pegawai polis lengkap dengan pedang masing-masing (sword bearers).
Sepatutnya hanya pegawai tentera atau pegawai polis sahaja yang dibenarkan menggunakan  pakaian seragam kera’ian ala tentera atau polis (ceremonial dress) berpedang untuk majlis perkahwinan, orang awam tidak dibenarkan untuk menggunakannya.
Adalah satu kesalan darisegi undang-undang jika orang awam menggunakan  pakaian seragam ala tentera atau polis dan berlagak (impersonating) sebagai pegawai atau anggota tentera atau polis.
Sikap endah tak endah (lackadaisical attitude) pihak-pihak yang berkenaan menyebabkan tidak ada apa-apa tindakan diambil oleh mereka ke atas artis tersebut.
Perbuatan tidak bertanggungjawab artis itu boleh dilihat seolah-olah pakaian seragam dan pangkat tentera dan polis boleh digunakan secara suka-suka oleh sesiapa pun kerana tidak ada pihak yang ambil kisah.
Dengan adanya beberapa pihak dan individu sama ada secara salah atau dengan secara sesuka hati mereka menggunakan pangkat dan pakaian seragam ala tentera atau polis, nampaknya kemegahan dan seri menjadi pegawai tentera ataupu pegawai polis sudah hilang.
Saya rasa, jika perkara yang sama berlaku di negara-negara yang saya sebut di atas, semestinya tindakan yang tegas akan diambil oleh pihak berkuasa di negara-negara tersebut dan jika didapati bersalah, orang-orang yang menyalahgunakan pakaian seragam tentera atau ala tentera/polis dan pangkat tentera/polis akan dihukum dengan cara yang setimpal. Rakyat di negara-negara tersebut sangat menghormati  hak pegawai-pegawai dan anggota-anggota tentera dan polis mereka. Merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara-negara mereka dan yang telah berjuang di dalam beberapa peperangan seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua , misalnya, untuk menjaga kedaulatan negara-negara mereka serta pasukan polis mereka yang menentukan negara-negara mereka sentiasa aman dan selamat untuk semua.
Jika penggunaan pakaian seragam tentera atau ala tentera/polis dan pangkat tentera/polis oleh orang awam dibiarkan tidak terkawal di negara kita ini, ada kemungkinan yang organisasi ala tentera akan tumbuh lengap dengan pakaian sergam ala tentera/polis mereka  dan mungkin juga lengap dengan senjata api dan ini boleh menimbulkan masalah atau kejadian yang tidak diingini dan juga ianya boleh mengancam keamanan dan keselamatan negara kita.
Kami, pegawai tentera dan polis yang telah bersara dan juga yang masih di dalam perkhidmatan, amat mengharap agar pihak berkuasa negara memandang sirius tentang penyalahgunaan pakaian seragam dan pangkat ATM dan PDRM supaya perkara yang tidak diingini boleh dielakkan daripada berlaku.


Penggunaaan pangkat ATM oleh RELA seharusnya dibatalkan dengan seberapa segera.

Sumbangan Dari:
Kapt. Hussaini bin Abdul Karim, RAD (B)

Restrict use of military ranksAs far as I know, as a former Army officer who earned an Agong's commission, no countries other than Malaysia allow the use of military ranks, for officers and other ranks, other than its use by their military personnel.
A check with some friends, retired and serving military personnel, from Singapore, USA, Australia, New Zealand, UK, India and Pakistan, confirms my view above.
I wonder what it would feel like for someone without the right credentials, qualifications and experience, to wear the rank of a Major General, Lieutenant General or General with two, three or four stars respectively on their shoulders, for example.
Does he know what the implications are and what are the duties and responsibilities of people with two, three or four stars on his shoulders adorning his uniform?
Of late, we seem to see many people being conferred with senior military ranks by different people who may not have the authority to do so or ‘who may only assume such authority’ such as ministers and head of departments and this practice seems to be proliferating.
Recently, even a president of an association of people who are entertainers, including some clowns among them, was given the honorary rank of Lieutenant Colonel (RELA). The association he leads is not even involved in the business of keeping peace and security of the country. What are the criteria used in granting him an honorary rank?
Has the King’s authority been diminished or taken away?
Do ministers or head of departments have the authority to confer them?
Rightfully, in this country, only the Yang Di Pertuan Agong (King) has the authority to confer commissions to officers of our military personnel that is after they have completed an approved scheduled theory and practical training for at least one year.
We have our own Royal Military College to train qualified candidates, men and women, to become military officers. Upon successful completion of their officer cadet training, they are commissioned by the King as 2nd Lieutenants and they are then sent to various units to serve. There are others, after completing basic training locally that are sent to officer cadet schools either in USA, Australia, New Zealand, UK, India or Pakistan. These officers will receive their commissions from the heads of state of the respective countries of the military colleges they go to.
All officers of the Malaysian Armed Forces take the oath of allegiance and loyalty to the King and country which states more or less as follows, “I solemnly swear that I will support and defend the country and the Constitution of Malaysia, the King and country, against all enemies, foreign or domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without any mental reservations or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office upon which I am about to enter."
The oath of allegiance is accompanied with a full length photo and fingerprints of all ten fingers of the officer and not just the thumbprint like what is done in other oath or agreement documents.

As the officer progresses in his career, he will have to undergo further training, attend courses and sit for and pass scheduled examinations at various stages of his career before he gets promoted to Lieutenant, Captain, Major and so on and he is given added responsibilities to shoulder until he gets to be a four star general. The higher the rank, the fewer are the holders. In the Malaysian Armed Forces, the rank of four-star general is accorded to only four officers, viz. the Panglima Angkatan Tentera (Chief of the Armed Forces), Panglima Tentera Darat (Chief of the Army), Panglima Tentera Laut (Chief of the Navy) and Panglima Tentera Udara (Chief of the Air Force).
Every ranking and non-ranking personnel (private) in the military know exactly what their specific roles, duties and responsibilities are and they are well trained and equipped to carry out their respective roles properly. Every one of them knows where they stand in the line of command. He or she may be in a section, platoon, company or a battalion or even in larger organisations such as a brigade, division or in an Army Corp or an Army Group and so on.
The Malaysian Volunteers Corps Act 2012 (Rela Act) which came into operation on 22nd June 2012. As members of the Volunteers Corps, RELA members are not military officers but in the schedule (Section 22) of the Rela Act, officers of RELA are accorded ranks exactly like the military with the ranks of Majors up to General considered as officers and from the ranks or privates up to Captains, they are known as members. The insignia and rank designs, including the number of stars used, are almost exactly like the ones used by the Malaysian Army.
RELA personnel, officers and members, wear uniforms that has a military-like look complete with berets and they are now commonly seen everywhere; to take care of traffic at weddings, at shopping complexes, markets, schools, for example. Their presence may give a wrong impression to foreigners and tourists who may think that military personnel are being deployed everywhere and questions may rise about our security situation. Worse still, if foreign journalists write about wrong assumptions they perceive after seeing the indiscretion of RELA officers everywhere in this country.
We, former and existing members of the Malaysian Armed Forces, are unclear about the rationale in the use of military ranks by RELA and we wonder if the people who approve the Act have the authority to do so. I also do not think that the formation of RELA and the drawing up of the Act were ever discussed with MINDEF at all.
The Act makes light, if not fun, of military ranks.
RELA officers and members may use insignias to indicate the respective and different positions or appointment but they must never use insignias and ranks similar to the ones use by the military. Military insignias and ranks are only for military use and it must be treated like a trademark or a copyright of the Malaysian Armed Forces. They also must not wear uniforms that are similar or exactly the same as military personnel. This has to be observed, respected and honored by all.
Military uniforms, insignias and ranks must be restricted in their use to military officers only.
Of course, officers providing essential services such as the Sea Ports and Malayan Railways, for example, who during an emergency or a war, may be mobilised as military personnel, are allowed to use uniforms, military ranks and insignias similar to the ones used by the Malaysian Army and that is provided by law on certain official occasions.
In a wedding ceremony of a major local male celebrity not too long ago, the groom even had the gall to put two stars on his shoulders similar to the stars use by an officer with the rank of Major General in the Army on the military ceremonial dress he wore at his wedding and he even had the gall to have people who look like police officers as sword bearers at his wedding do.
Only genuine military and police officers are entitled to the services of sword-bearers to parade or perform at their weddings and no one else.
All the above questionable acts has made a total mockery of military ranks and military uniforms and the novelty of being officers of all ranks is now lost. No one seems to be in control of the situation and the government, including the Prime Minister, seems to be silent about it. In addition to that, not even the Defence Minister and none of the senior serving military officers have said anything about the situation.
If similar actions happen in the countries I mentioned above, there will surely be a big hue and cry about it. People there respect and honour dearly people in the military and their rights and no one makes fun of them. They are proud of their soldiers, officers and other ranks (veterans), who have fought in the various wars in the past either in defending their country or their sovereignty.
If the use of military uniforms, insignias and ranks are not controlled or restricted in this country, we will soon have military style organisations complete with military uniforms and ranks and perhaps equipped with weapons and, they may or they can create unnecessary and unwanted problems that may undermine the country’s peace, security and prosperity.
We, the retired and serving members of the Malaysian Armed Forces, hope that the Prime Minister, the Defence Minister, the Home Minister and the government will take a serious look at this matter and correct the situation as soon as possible.
Contributed By: 
Captain Hussaini Abdul Karim, RAD (Rtd.)

Friday, January 11, 2013

Starting the New Year 2013

I attended a New Year dinner party at David Lam's house. I was pleasantly surprised to meet the following Gunners. Meng, Adam Hon, David Herman and of course David Lam. What a coup to meet David Herman. All Gunners looked good and are just as hearty as before. Below are their latest photo as in January 2013.


 Adam Hon

 David Lam Wah Kam

 Hng Hung Meng

 Allen Lai Kim Hinn

David Herman